dec02Inbjudan till klubbdag den 2/120

Vi fortsätter arbetet med att utveckla klubben genom en ökad samverkan inom klubbens olika verksamheter.

Vi har under flera år lite oregelbundet haft klubbdagar för att diskutera för klubben viktiga frågor, det vi kallat projekt GMOK 2025. Vi har bla diskuterat våra arrangemang, motionsverksamheten, sponsring, Hittaut, träningssamverkan etc. Flera av dessa frågor har lett till bra åtgärder medan andra har vi inte kommit tillräckligt långt med så det finns en hel del kvar att göra.

Styrelsen vill därför inbjuda till en klubbdag lördagen den 2/12. Tanken är att vi börjar kl. 9.00 och fortsätter så länge som behövs dock längst till kl.16.00. Vi äter gemensam lunch.

Plats.  Västra Götalands Idrottsförbund. Mejerigatan 1.

Syfte: Förbättra samverkan mellan våra kommittéer för att bli mer effektiva och även bli bättre på att arbeta med frågor som annars lätt faller mellan stolarna.

Målsättning. Beskriva hur de viktigaste gemensamma frågorna ska fungera för klubben och ta fram konkreta förslag på hur vi går vidare med dessa.

Agenda. Styrelsen vill att varje kommitté/deltagare förbereder dagen genom att tänka efter vilka frågor som den vill att vi skall ta upp på klubbdagen. Bra om dessa frågor meddelas innan klubbdagen, men det går naturligtvis lika bra att ta med sig dom till klubbdagen.

Exempel på frågor som styrelsen vill lyfta är tex:

  • Ledarrekrytering
  • Information-kommunikation inom och utanför klubben
  • Sponsring
  • Övergångar barn-ungdom-junior-seniorverksamheten     

Arbetssätt.      Vi kommer arbeta i arbetsgrupper och beskriva hur GMOK ska fungera med fokus på de gemensamma frågorna. Utgångspunkterna är de frågor som kommit fram från styrelsen och kommittéerna men det är okej att ändra i dessa. Resultat redovisas efter hand för hela gruppen.

Utifrån gruppernas redovisning tar vi sen fram förslag på nästa steg som blir en input till en gemensam handlingsplan. Viktigt är att vi vet hur vi skall fortsätta arbetet med frågorna innan vi avslutar dagen.

 Alla klubbmedlemmar är välkomna.

Meddela till mats.jodal@fysiologi.gu.se eller 0703005177 om du kommer, dock senast 28/11 så att vi kan planera mat etc.

Välkommen

Styrelsen

Kommentarer

Kommentarens innehåll
Hjälp
Hjälp
Hjälp
Hjälp

Taggar

Ändringar

Publicerad: Mats Jodal
Redigerad: Ing-Marie Brander-Strand

ATM - 121244