mar18GMOK-träning!0

Under vintern kommer vi att introducera ett nytt begrepp i klubben: GMOK-träning.

Tanken är att förbättra våra träningar så att fler kan vara med. Detta är resultatet från en av grupperna på klubbverksamhetsdagen. Vi försöker ha återkommande träningar på fasta tider.

GMOK-träning tempo tisdagar kl 18.00

GMOK-träning teknik lördagar kl 10:00

GMOK-träning långpass söndagar kl 10:00

På löpträningarna ska vi försöka skapa fler grupper så att alla hittar några att träna med. Teknik är det som tidigare kallades GMOK-teknik. Där ska vi höja kvaliteten så att ”kort och svårt” alltid uppfylls. Vår förhoppning är att därigenom locka fler etablerade tävlingsorienterare.

För att detta ska bli en framgång söker vi personer som vill hjälpa till. Främst sådana som vill hålla samman grupper på löpträningarna. För detta krävs inga orienteringskunskaper vilket kan öppna ledarmöjligheter för den som inte nått så långt i sin orienteringsutveckling. Ta kontakt med mig eller någon annan i breddkommitteen!

/Elisabeth Strandhagen
(strandhagen@bredband2.com)

Kommentarer

Kommentarens innehåll
Hjälp
Hjälp
Hjälp
Hjälp

Taggar

Ändringar

Publicerad: elisabeth strandhagen
Redigerad: Mats Strandhagen

ATM - 121244