mar31Skogräns i stugan från och med nyår0

Nu införs en skogräns i yttre hallen så tack för att ni ställer ytterskorna i skoställen på väggarna.

För att underlätta städningen av stugan så blir det from nyår en skogräns i stugan. Ytterskor tar vi alltså av oss i ytterhallen och sätter i de uppsatta skoställen. Även löparskorna tar vi av och på i ytterhallen.  Det kommer att snart att finns atrnativ att ta på föttena när ni har satt skorna i skoställen men det dröjer lite innan detta blir verklighet.

Styrelsen

Kommentarer

Kommentarens innehåll
Hjälp
Hjälp
Hjälp
Hjälp

Taggar

Ändringar

Publicerad: Mats Jodal
Redigerad: Ing-Marie Brander-Strand

ATM - 121244