maj17GMOK fick pengar från Idrottslyftet!8

För andra året i rad får GMOK pengar från Idrottslyftet i syfte att stödja och utveckla barn och ungdomsverksamheten.

Under våren har vi som mest varit 170 personer på en torsdagsträning, och nu senast sprang 71 barn och ungdomar träningstävling och ett gäng sprang kurvbildsorientering och många föräldrar var på föräldrainfo.

GMOK sökte till Idrottslyftet med titeln ”Gemenskap och delaktighet i orienteringsträning, fokus barn 6-10 år och deras föräldrar”.
Här kan ni läsa kort om vad ansökan omfattade. Ansökan gäller de yngre åldrarna, men medel kommer gynna hela barn och ungdomsverksamheten.

Syftet med GMOKs satsning är att skapa en varaktig orienteringsverksamhet som stimulerar rörelse, glädje, gemenskap och delaktighet med fokus på barn 6-10 år och för deras föräldrar.

Det övergripande målet är att få fler barn, ungdomar, och föräldrar i verksamheten, samt en hållbar ledarorganisation.

Bakgrund

2016 påbörjades i GMOK ett förändringsarbete för barn och ungdomsträning, där flera barn och deras föräldrar engageras i träningen. GMOK och idrottslyftets satsning 2018 med inriktning för aktivitet för barn 6-8 år, och deras föräldrar, har gjort att fler barn finns i verksamheten inför 2019. Ansökan 2019 bygger vidare på fjolårets ansökan, och utvidgas till 9-10 års ålder samt för att utveckla en barn och ungdomsträningsmiljö i förändring. GMOK vill finnas för hela familjen. Orientering är en sport som passar alla åldrar, och denna satsning skapar förutsättningar för att varaktigt stanna i kvar sporten.

Träningarna i stort

Inför 2019 har barn och ungdomsgruppen genomfört en strukturell förändring i syfte att nå en effektivare organisation, högre delaktighet i frågor som engagerar och för att behålla fler nya barn, ungdomar och föräldrar. Främst har förändringen bestått tre delar; a) att alla barn och ungdomar ålder 6-15+ har gemensamma träningar var tredje vecka; b) åldersgruppen 6-10 år tränar alltid från GMOK-stugan eller dess närhet, ålder 11-15+ tränar i Göteborgs omnejd två av tre träningar; c) en övergripande träningsplaneringsgrupp med representanter från samtliga åldersgrupper skapas. Förändringarna, bidrar också till att stimulera barn och ungdomar utifrån orienteringsnivå, behov av lek, utmaning och för att behålla nya barn och föräldrar. Att 9-10 års gruppen tränar från stugan varje tillfälle hoppas vi gör att fler som inte har orienteringsvana sedan tidigare och har kommit till GMOK via barnverksamheten, kan bibehållas i träningen. Upplägget för introduktionskurser för barn och ungdomar inför 2019 i åldern 6-15+ kommer också att förändras.

Varje vecka har klubben träningar för barn i åldrarna 6-10 år med efterföljande avslut och mackfika. Träningarna utgår alltid från klubbstugan och vissa moment och var tredje träning samordnas med klubbens övriga ungdomsverksamhet.

Varje träning följer liknande upplägg men har olika fokus beroende på vilka moment som behöver tränas utifrån variation, rörelseglädje, orienteringsmoment, gemenskap, barnens önskemål och så vidare. Det generella träningsupplägget är gemensam start i respektive grupp, namnlek, uppvärmning, ett eller två orienteringsmoment, avslutande lek med syfte att stimulera rörelse/aktivitet.

Fokusområden:

 1. Delaktighet för barn och ungdomar i sin egen verksamhet – var med och påverka
 2. Utveckling av träningsmiljön för barn och ungdomar
 3. Behålla och rekrytera ledare – gemenskap och utveckling
 4. Prova orientering - introduktionskurser i olika åldrar
 5. Prova att tävla – tävlingar i närområdet
 6. Öka föräldrars kunskap- minikurs i orientering 2 timmars utbildning
 7. Prova orientering som familjesport - familjeläger i Skaraborg

Har ni frågor om GMOKs ansökan till Idrottslyftet, eller vill läsa hela ansökan, kontakta Hanna, persson.hanna@yahoo.se.

Kommentarer

Kommentarens innehåll
Hjälp
Hjälp
Hjälp
Hjälp

 • Gunilla Carlsson 02 maj 2019 21:31
  Verkligen bra jobbat. Ni är så duktiga på att gå hela vägen. Från verksamhet till finansiering.
 • Martin I 24 apr 2019 20:51
  Kul läsning!
 • Hasse 24 apr 2019 18:16
  Fantastiskt jobb ni gör!
 • Patrik 23 apr 2019 23:29
  Fantastiskt kul! Vilket "idrottslyft" ni alla ledare skapat inom barn- och ungdomsverksamheten :-)
 • Gunnar 23 apr 2019 21:34
  Hurra!
 • Åsa Nyberg 23 apr 2019 20:33
  Välförtjänt!!
 • Åsa J 23 apr 2019 07:47
  Bra jobb:-)
 • Petra 22 apr 2019 22:02
  Härligt Hanna och co!

Taggar

Ändringar

Publicerad: Hanna Persson
Redigerad: Hanna Persson

ATM - 121244