jun30Nytt klubbhus - lägesrapport1

Styrelsen har tagit fram en uppdragsbeskrivning avseende att ta fram en samlad bild av förutsättningar för ”ett nytt klubbhus” för GMOK, i närheten av GOF här i Skatås

”Föreslå inriktning på fortsatt strategi/handläggning, samt bedömning av såväl byggnadstekniska, som finansiella förutsättningar för ett sådant projekt. Därtill lämna förslag på en för projektet effektiv organisation, om bedömningen är att förutsättningar finns för ett genomförande.
Bakgrund: Med inriktningen att vara en orienteringsklubb ”för alla ambitioner”, har behov av större och mer funktionsdugliga lokaler, baserat på de senaste årens verksamhet framförallt inom barn- och ungdomssidan, blivit tydlig. Med detta som utgångspunkt har ett flertal initiativ tagits och penetrerats för att undersöka möjligheterna för
”ett nytt klubbhus”.
Ett samlat grepp för hela klubbens behov har aktualiserats och behöver definieras och ses över. Det finns ett behov att säkerställa genomförande av inriktningstankar och "beslut", samt att formalisera dessa i tydliga ställningstaganden för beslut i styrelsen.
Uppdraget har givits till Asgeir Edvardsen
 
GMOK's styrelse           

Kommentarer

Kommentarens innehåll
Hjälp
Hjälp
Hjälp
Hjälp

  • mats.kagesonsnabelatelia.com 23 sep 2019 13:44
    Intressant att veta är även vad som har hänt i frågan under senaste halvåret!

Taggar

Ändringar

Publicerad: Ing-Marie Brander-Strand

ATM - 121244