jan31Coronavirus COVID -190

Hur tänker vi i GMOK? Först och främst om du har symtom på luftvägsinfektion (hosta, feber, snuva tex)

då ska du stanna hemma och givetvis inte träna (GMOK's Hälsopolicy (PDF).pdf).

Även med lindriga symtom, ska man inte delta i gemensamma klubbaktiviteter eller att samlas t.ex. i klubbstugan.

14 juli

Svenska Orienteringsförbundet har daterat upp sina råd och riktlinjer (10/7) till svensk orientering, att tävlingsidrott återigen tillåten (14/6) för seniorer. Samma helg blev det även fritt att resa inom landet. Restriktionen om att samla max 50 personer kvarstår dock.  https://www.svenskorientering.se/forbundet/Policydokumentochinformations-skrifter/Coronavirusetochorienteringen/
 

---------- 

Tisdag den 31 mars

Som en konsekvens av den skärpta riktlinjen beträffande storlek för samlingar på allmän plats och offentliga arrangemang (50 personer). Innebär det att klubbens träningsaktiviteter och den samordningsmöjlighet den numera ej gällande 300 personers gränsen gav – kommer GMOK:s träningsverksamhet att ta sin utgångspunkt från

*) Junior/senior kommitténs interna planering  

*) Ungdoms- och Breddkommitténs samordnade planering

Till detta kommer också möjligheten för oss alla att springa ”Gubbabanor” varje vecka i Skatåsterrängen.

Så följ uppdateringen på Hemsidans Nyheter, På Gång och Kalender.

Styrelsen

----------------

Tisdag den 24 mars

Förutsättningar för fortsatt träningsverksamhet och samordning inom GMOK

Klubbens verksamhet har de gångna veckorna mycket förtjänstfullt anpassat sig till de råd och riktlinjer som ”idrottssverige” har fastslagit och anammat.  Initiativ och kreativitet har präglat genomförandet av flertalet aktiviteter.

Planeringen för den fortsatta verksamheten i vår skall fortsatt ta sin utgångspunkt i de riktlinjer som SOFT fastställt och i övrigt hänvisar till.  

För GMOK: s del och träningsverksamhet i vår betyder det i korthet:

  • Ingen träning får ha fler än 50 deltagare.
  • Träningarna är tills vidare endast öppna för aktiva som bor i distriktet, för aktiva som bor i närhet till träningen och för aktiva som representerar en klubb i distriktet.
  • Verka för ett smidigt och öppet tidsfönster/startintervall för ”start” av träningen 
  • Minimera resandet till träning (fortsatt träning i närområdet)
  • Beakta de allmänna råd för minskad smittspridning som Folkhälsomyndigheten ger - läs mer HÄR!
  • Ta del och hjälp av folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg. - klicka HÄR!
  • SOFT avråder från tävlings/träningsverksamhet för personer över 70 år - läs mer HÄR!

Det finns en förväntan om att vårens träningstillfällen som kommer att anordnas av Junior/Senior-, ungdom-, bredd-, och GMOK-tekniks försorg (efter förutsättningsberedning i Samordningsgruppen) vid minst vid ett tillfälle per månad (mars-juni) erbjuder ett fullt alternativ enligt GMOK:s definition ”gränslös träning” för klubbens medlemmar. Ett naturligt samarbete med andra klubbar i distriktet skapar också förutsättningar för kvalitativ tävlingslik träning på alla nivåer och ambitioner.

Enligt tidigare planering skall ett klubbmästerskap anordnas tisdag den 26 maj. Arrangörsgruppen kommer tillsammans med tekniska kommittén senast måndagen den 20 april fatta beslut om genomförande i maj eller vid annan tidpunkt som bedöms lämplig.

Styrelsen

---------

GMOK:s förnyade ställningstagande (13/3) – tar sin utgångspunkt i fokuseringen att minska smittspridningen av coronaviruset, och bygger på de rekommendationer som SOFT fastställt 12/3.  

*) Vid våra gemensamma träningar under de kommande veckorna skall vi givetvis umgås med varandra men undvika att ”trängas och knö” i samband med samling/genomgång.

*) Tisdagsmat och/eller annan gemensam fika efter träning – STÄLLS IN. Gäller även organiserad fika utomhus

*) Om möjligt endast byta om till torra kläder efter träning och vänta med tvättning/dusch tills man kommer hem.  

*) Varje kommitté inom klubben skall beakta och korrigera i sin planering av aktiviteter under våren mars - maj, för att uppnå största möjliga efterlevnad av rekommenderade restriktioner.   

Styrelsen

----------------

 

Riksidrottsförbundet har under torsdagen (12/3) samlat företrädare för specialidrottsförbunden (bl.a. SOFT) för att diskutera hur begränsningen av allmänna sammankomster påverkar olika evenemang inom idrottsrörelsen, och hur idrottsrörelsen gemensamt bäst hanterar detta.

Läs gärna vad SOFT skriver på sin hemsida: www.svenskorientering.se

Fokus i det här läget är att bidra till att minska smittspridningen av coronaviruset.

Vi återkommer med förnyad information/ställningstaganden när underlag för detta finns.

Styrelsen

--------------------

 

Kommentarer

Kommentarens innehåll
Hjälp
Hjälp
Hjälp
Hjälp

Taggar

Ändringar

Publicerad: Blomberg
Redigerad: Ing-Marie Brander-Strand

ATM - 121244