apr04INTENSIVKURSERNA INSTÄLLDA0

På grund av Coronaviruset ställs vårens kurser in. Inget beslut om nästkommande kurstillfällen taget.

Vi har i samråd med klubbens styrelse tagit beslutet att ställa in vårens intensivkurser helt och hållet. Skälet är att vi inte anser oss kunna säkerställa att de direktiv angående smittorisk som myndigheter och klubben givit uppfylls. I såväl teorilektionerna som på skogspassen blir det i princip omöjligt att hålla rekommenderat säkerhetsavstånd då moment skall förklaras och visas på kartan.

Kursledningen gm Christer & Patrik

Kommentarer

Kommentarens innehåll
Hjälp
Hjälp
Hjälp
Hjälp

Taggar

Ändringar

Publicerad: Christer Borg
Redigerad: Christer Borg

ATM - 121244