apr07Skyddsvisir av laminatfickor1

Nu finns det framtaget en instruktion för hur man kan bygga skyddsvisir av laminatfickor - att sprida till flera som vill dra igång tillverkning

UPPDATERING 20200427
Det finns nu material för att kunna tillverka ytterligare ett par hundra visir och inom 
närmaste dagar kommer jag lägga upp aktiviteter i kalendern för de som har möjlighet 
och vill hjälp till att tillverka visir.

 

UPPDATERING 20200420
Efter helgens produktion har nu ca 200 visir levererats till två kommuners äldrevård- och hemtjänst i Småland.
TACK ALLA som hjälpte till att tillverka denna omgång.De ca 200 visiren packade inför transport

UPPDATERING 20200411
Just nu finns ett antal visir som tillverkats redo att donera till verksamhet som har behov.
Hör av er till patrik.n.falk@gmail.com för mer info. Det finns också möjlighet att skicka provexemplar //Under senaste tiden har det pågått visirtillverkning i klubbstugan under några dagar och kvällar och hilltills har vi skänkt några hundratal till ett par sjukhus. Dessutom har ett antal skänkts till TATAA Biocenter som tack för att de utvärderat senaste version av modellen. Dessa används nu av ett antal läkarstuderande som utför Covid-19 topsningar och i efterföljande analyser i labb. Se mer under denna  LÄNK .
Från prototyptillverkning till de första modellerna i A4 och A3 har det nu landat på en variant utgående från A3 laminatfickor som formskärs till lämplig passform och med polyeter som pannstöd. Modellen bör ge ett bättre skydd/täckning än exvis de 3D-utskrivna modellerna där man fäster ett A4 OH-blad på.
Modellen har fått tummen upp av personal som nu jobbar med provtagning och analys av Covid-19 prov och används från och med denna vecka i verksamheten.
Utvecklingen pågår dock ständigt så den perfekta modellen lär inte komma förrän denna pandemi är klar men nu finns iallafall en instruktion framme för befintlig modell så vet ni om er att flera i Sveriges avlånga land (eller utanför) intresserade att bygga skyddsvisir och har tillgång till lamineringsmaskin och lamineringsfickor i A3 så fritt att dela!

Vill dock poängtera att själva distributionen och godkännande av användandet måste ske lokalt och tillsammans med ansvariga som man kontaktar inom sjukvård, äldrevård eller annan verksamhet. Dessutom är modellen inte helt 100 perfekt vad gäller exvis transparens men helt OK enligt de som testat. Det bästa är att testa tillverka några och låta de lokala användarna utprova.

PDF NEDLADDNING (SE) rev D
 

Vill avslutningsvis framföra ett STORT TACK till de som hittills hjälpt till med tillverkning och donerat medel för att kunna få fart på tillverkning. Utan er hjälp hade det inte funkat!
Dessutom tack till Kvarnby Textil, Linné Kontorsmaskiner och Saab med sponsring av material och lån av maskiner.

Jag vet med mig att flera har velat hjälpa till men på grund av att vi måste hålla avständ och vara måna om varandra så kan vi ju ej vara så många i stugan samtidigt.

Patrik
/ som längtar till den dag som vi kan packa ihop tillverkningen och börja
med kursverksamhet igen...

PS 1
har du idéer på vidareutveckling - vill "legotillverka" i hemmet eller bidra med material och/eller sponsormedel för klubbens egen tillverkning etc.

Hör av dig till Patrik Falk  via patrik.n.falk@gmail.com 

PS 2
Senast denna vecka så har Volvo kommit igång med storskalig produktion av som det ser ut riktigt fina visir och parallellt går ju 3D-skrivarna varma ute i stugorna så förhoppningsvis är behovet snart mättat. Men tills dess, så länge det finns möjlighet och behov så är ambitionen att fortsätta småskalig produktion i klubbstugan tills vidare.
Detta under devisen "Ingen kan göra allt men alla kan göra något"
Se kalendern för kommande tillfällen.

Omslagsbild: Mikael Tyrberg, läkarstudent som testar om visiret funkar i samband med provtagning av Covid-19. Serietillverkade visir givetvis utan GMOK-pimpning :-) 

Slutresultatet - så som visiret ser ut enligt dagens modell

Annie förbereder förstärkningsremsa

Michael i lamineringstagen

Bengt och Siw tar en välbehövlig fikapaus

Kommentarer

Kommentarens innehåll
Hjälp
Hjälp
Hjälp
Hjälp

  • Ola 07 apr 2020 21:10
    Vilket härligt initiativ. Imponerande!

Taggar

Ändringar

Publicerad: Patrik
Redigerad: Patrik

ATM - 121244