aug14Lång-KM senaste nytt, nu med startlista0

Sista anmälan närmar sig. I övrigt: kaffeservering och öppna banor. Preliminärt PM på Eventor.

Sista dag för anmälen söndag 12:e, efteranmälan senast tisdag 14:e. Kaffeservering med diverse kakor kommer att finnas. Observera att finns öppna banor för de som vill ha en lite kortare och enklare bana än tävlingsklassernas.

Preliminärt PM finns att beskåda på Eventor: http://eventor.orientering.se/Events/Show/5061

Startlista:
http://eventor.orientering.se/Events/StartList?eventId=5061&groupBy=EventClass

 StartSSaaww

??

??

Kaffeservering med bullar och mackor kommer att finnas. Observera attd et finns öppna banor f

 Kaffeservering med bullar och mackor kommer att finnas. Observera attd et finns öppna banor f ed bullar och mackor kommer att finnas. Observera attd et finns öppna banor f Kaffeservering med bullar och mackor kommer att finnas. Observera attd et finns öppna banor f Kaffeservering med bullar och mackor kommer att finnas. Observera attd et finns öppna banor f 

Kommentarer

Kommentarens innehåll
Hjälp
Hjälp
Hjälp
Hjälp

Taggar

Ändringar

Publicerad: nilsrolf
Redigerad: nilsrolf

ATM - 121244