nov27Boken om Göteborgs Orienteringshistoria!1

Efter drygt två års arbete är nu boken om Göteborgs Orienteringshistoria färdig. Den har engagerat ett stort antal skribenter och ger en utförlig dokumentation av vår sport.

Boken om Göteborgs Orienteringshistoria 1984-2011släpps och säljs på Orienteringens Hus (GOF) i Skatås på lördag, 1 december, kl 10:00-15:00. Boken kostar 200 kr.

Överskottet vid försäljningen av boken kommer att tillfalla en fond hos Skogsveteranerna, som skall användas för att stödja ungdomsverksamheten inom Göteborgs Orienteringsförbund.

Det finns också ett begränsat antal exemplar kvar av den första boken om Göteborgs Orienteringshistoria (fram till 1984). Den kan vid samma tillfälle köpas för 100 kronor.

Perfekta julklappar! 

 

BOKEN OM GÖTEBORGS ORIENTERINGSHISTORIA 

1987 utkom boken Göteborgs Orienteringshistoria som omfattar tiden från orienteringens första stapplande steg idistriktet. Efter 25 år utkommer nu den andra boken i denna serie. Den täcker perioden från 1984 (slutåret för den förra var 1983) till 2011. Denna fortsättning har varit på gång ett antal år och det var för drygt två år sedan som arbetet kom igång på allvar. En skara entusiaster samlades då i Orienteringens Hus och diskuterade vilka ämnesområden som boken skulle behandla. En redaktionskommitté utsågs bestående av Roger Andersson, Lars-Erik Gadde och Åke Hogedal. Temat för boken har hela tiden varit ”Göteborgs orienteringshistoria – skriven av Göteborgs orienterare”. Detta mål har uppfyllts i och med att inte mindre än 29 skribenter återfinns i bokens innehållsförteckning. Många andra har bidragit genom att ställa bilder till förfogande eller återge egna erfarenheter som bakats in i andra skribenters artiklar.

I boken redogörs för orienteringens utveckling i distriktet under perioden från 1984 inom olika områden såsom tävlingsformernas förändring, arrangemangens utveckling, banläggning, kartritning mm. Fylliga beskrivningar redovisas av de stora arrangemang som genomförts i distriktet, såsom två Femdagars, SM-tävlingar och världscupetapper. Distriktets framgångar på tävlingssidan, såväl för seniorer, ungdomar som veteranerbeskrivs utförligt, tillsammans med motionsverksamhet och vandringar. Framväxten av Orienteringens Hus i Skatås dokumenteras liksom de ungdomsaktiviteter som genomförts i form av OL-lägerverksamhet, konfirmationsläger och OL-gymnasium. Inom bokens 300 sidor ryms också en mycket omfattande statistikdel framtagen av Gudrun Broman. Här redovisas samtliga distriktsmästare efter 1983 samt distriktets deltagare i SM, Götalandsmästerskap, internationella mästerskap och veteranmästerskap. Förutom den traditionella ”fotorienteringen” innehåller boken också kapitel om Skidorientering, Orienteringsskytte och Precisionsorientering. Boken är rikt illustrerad med mängder av delvis unika bilder.

Priset på boken är 200 kr och det första tillfället att köpa boken är lördagen den 1 december mellan 10.00 och 15.00 i Orienteringens Hus i Skatås.

Det finns också ett begränsat antal exemplar kvar av den första boken. Den kan vid samma tillfälle köpas för 100 kronor. Planen är att efter den 1 december boken skall göras tillgänglig via orienteringsklubbarna.

Överskottet vid försäljningen av boken kommer att tillfalla en fond hos Skogsveteranerna,som skall användas för att stödja ungdomsverksamheten inom Göteborgs Orienteringsförbund. Beslut om användning av dessa medel fattas gemensamt av Skogsveteranerna, Skogsflickornas Klubb och Skogskarlarnas Klubb.

Redaktionskommittén
Lars-Erik Gadde, Åke Hogedal, Roger Andersson

Kommentarer

Kommentarens innehåll
Hjälp
Hjälp
Hjälp
Hjälp

  • Asgeir 12 dec 2012 12:48
    Hej,

    Inte löst julklapparna än? Det finns en låda uppe i GMOK-stugan, Skatås med ett antal exemplar. Ta en bok, skriv upp ditt namn på listan och betala in på angivet postgiro! Lätt fixat m.a.o.

Taggar

Ändringar

Publicerad: Lina Strand

ATM - 121244