feb05Varumärke & framtida intäkter - möte 20

Under hösten initierade styrelsen ett arbete med att linjera upp klubbens verksamhet i ett längre perspektiv. Nu går det arbetet vidare med ett andra öppet forum om att bygga upp vårt varumärke och att få in fler intäktskällor till klubben.


Nu kallar vi till andra mötetmötet för alla som är intresserade av att diskutera hur vi kan bygga upp vårt varumärke och att skapa mer intäkter till klubben. Alla som är intresserade att bidra i en diskussion kring detta ämne är därför välkomna till stugan måndagen den 4 februari klockan 18.00.

Anmäl gärna i kalendern att du kommer:
http://www.gmok.se/Calendar/Details/2779

 Styrelsen/Ola.

Kommentarer

Kommentarens innehåll
Hjälp
Hjälp
Hjälp
Hjälp

Taggar

Ändringar

Publicerad: Ola J
Redigerad: Ola J

ATM - 121244