GMOK’S ELITVERKSAMHET

 

VERKSAMHETSPLAN 2017

 

LÅNGSIKTIGT MÅL

·       GMOK skall vara en toppklubb i stafettsammanhang, som är med och krigar  topp 3 i de stora stafetterna.

·       GMOK skall vara bäst i landet på att utveckla unga löpare till att nå sin fulla potential.

·       GMOK skall få fram löpare som tar medaljer i de internationella mästerskapen.

·       GMOK´s 2:a lag skall vara bland de absolut bästa 2:a lagen i de stora stafetterna.

 

Klubbträningar

Tisdagar
­
Under hela året körs olika former av tempoträningar, vanligen i form av långa tröskel-intervaller på väg/stor stig (på sommarhalvåret finns ofta inslag i form av OL-intervaller), samt testlopp (grusåttan-test). Mat till självkostnadspris serveras efter träningen (dock ej på sommaren) till en kostnad av 30 kr. 

Onsdagar
Under vintern/våren körs sprint-OL på olika kartor i Göteborgsområdet. Fokus ligger på individuell teknikträning.  Markeringar (mestadels i form av snitsel) hänger oftast ute en vecka, så det går bra att köra träningen även på andra tidpunkter.
På onsdagar/alt. torsdagar går också GOF-träningar.
Under sommaren körs troligen GOF's Sommarserie under onsdagskvällar.

Torsdagar
Under vinterhalvåret körs en Nattcup varannan torsdag i GOF's regi, på olika kartor i Göteborgsområdet. På de torsdagar då det inte arrangeras nattcup körs Natt-OL, vanligen utan uthängda reflexer. Fokus ligger på nattvana och individuell teknikträning. 

Lördagar
Under icke-tävlingssäsong och lägerfria helger arrangeras någon form av teknikträning på olika kartor i Göteborgsområdet. Fokus, tid och förutsättningar kan variera brett. Träningarna kommer att vara i samarbete med ”GMOK Teknik”-träningar.

Söndagar
Under icke-tävlingssäsong och lägerfria helger arrangeras långdistans, vanligen från Skatås, men ibland i Göteborgs omgivningar i form av ”hemlängtan”. Banorna kommer att ha möjlighet till avkortning så att alla från 15 år och uppåt kan vara med. På söndagarna körs också nattorienteringar, vanligen utan utsatta kontroller, i Göteborgs-området och med fokus på att skapa nattvana.  

Det kommer även att bli ytterligare natträningar någon dag i veckan under vintern/våren.

Gemensamma klubbträningar

"Gränslösa träningar” kommer att hållas 3-4 ggr under året fram till 25-manna. Under året kommer också ”GMOK Teknik”-träningar att hållas regelbundet.  Dessa träningar ligger på torsdagar och/eller på lördagar och är gemensamma för hela klubben, dvs de är anpassade för såväl elitlöparen som motionären.

Organisation av träningarna

Övergripande ansvariga

Det övergripande ansvaret för klubbträningarna har Jonas Merz, Agnes Spånér och Henrik Håkansson. När klubben får en tränare kommer denna person också att vara med i gruppen. Dessa personer ansvarar för fördelningen av träningsuppgifterna på olika löpare, samt att det finns en röd tråd i träningsuppläggningen och att de är samordnade med stafettgruppen. De ansvarar också för att de olika aktiviteterna förmedlas till gruppens medlemmar i veckobreven, samt införs i hemsidans aktivitetskalender.

Speciella träningar

Träningsdagar. Då 10Mila går i Göteborg i år så är målsättningen att samla alla löpare på träningshelger på hemmaplan. Uppläggningen kommer då att vara träning/social aktivitet på fredag kväll och träningar på lördag och söndag. Den första träningshelgen är 13-15/1, den andra 3-5/3 och den tredje 31/3-2/4. Dessutom tillkommer en helg i maj med inriktning mot Venla/Jukola. På träningshelgerna kommer inriktningen att vara mot de stora stafetterna, med bla ett stafetträningspass och ett prioriterat nattpass för herrarna. Utöver dessa dagar ordnas i GOF elitkommittés regi två 10Milaträningar 29/3 (SAIK, Tahult) och 12/4 (GMOK, Rannebergen).

KM. GMOK’s KM (medeldistans) går sista halvan av augusti. Exakt datum fastställs under våren av TK.

GOF’s natt-cup.  Dessa ordnas under höst-vår. Under vintern 2017 blir det 5 st, 19/1 (FOL), 29/1 (SAIK), 23/2 (GMOK), 9/3 (Alehof) och 23/4 (IFK). Höstens nattcuper börjar troligen 5/10 och blir då 5 st.

Icebug Sprint Cup. Ordnas tre onsdagar i maj/juni, den 10 och 17 maj, samt 14 juni.

SM Sport Vintercup (i samarbete med SAIK). Dessa ordnas 14/1(GMOK, Rambo mosse), 29/1 (SAIK) och 25/2 (GMOK)

Läger
22-29/1                           Oskarshamn - Ansvarig: stafettgruppen
V 7                                  Träningsläger Alicante - Ansvarig: Mikael Eliasson

Stafetter
GMOK springer nedanstående stafetter 2017
Stigtomtakavlen                  14-15/4
Kolmårdenkavlen               17/4        (Kolmården)                                                    
10Mila                                 29-30/4  (Göteborg)          
Jukola/Venla                       17-18/6  (Joensuu)            
Nighthawk                          12-13/8   (egenfinansierad)
DM-stafetten                       3/9         (GOF och Hallands OF)          
SM-stafetten                       24/9        (Ånnaboda)
25-manna                           7-8/10          
Smålandskavlen                 28-29/10 (Aneby)

Ansvariga för stafetterna, såväl förberedelser som genomförande är stafettgruppen.   För 25-manna ansvarar breddkommittén.

Individuella tävlingar

Nationella tävlingar

DM Natt                              31/3                                     GMOK

SM Natt                              21/4                                     Hallsberg (ingår i Swedish League)

Swedish League                 8-9/ 4                                  OK Orion (medel/långdistans)

Swedish League                 23/4                                    IKHP (långdistans)

SM Ultralång                      6/5                                       Hagaby GoIf

Swedish League            12-14/5                                    Final, Rehns BK (sprint, medel & långdistans)

VM-tester                            19-21/5                               Estland (medel/långdistans)

DM Sprint                           1/6                                       Utby IK

Sprint SM + stafett             2-4/6                                    Almby IK

O-ringen                             23-28/7                                Arvika

DM Medel                           2/9                                      OK Landehof

DM Lång                             9/9                                      OK Alehof                          

SM långdistans                   16-17/9                               Ånnaboda

SM medeldistans                22-23/9                               Hallsberg  

Ansvariga för de praktiska arrangemangen för såväl stafetter som individuella tävlingar är Andreas Persson. Målsättningen är att det på alla värdetävlingar ska vara klubbledare med på resan.    

Klubben betalar deltagande i SM-tävlingar för de löpare som bedöms ha möjlighet att nå en finalplats och för deltagande i Swedish League (SL) för dem som springer E1 och i de fall de bedöms att via E2 ha möjlighet att kvalificera sig till E1. Till SL-finalen betalar klubben kostnaderna endast för de deltagare, som har möjlighet att nå topplacering i den sammanlagda resultatlistan.

Internationella tävlingar

World Cup     24-28/5            Finland

                      25-27/8            Lettland

                      29-30/9, 1/10   Schweiz

VM                30/6-7/7/8         Estland

Euromeeting 1-3/9                 Norge
 

ORGANISATION

Stödorganisation

Stafettgrupp. Består av sammankallande och projektansvarig (Ola Jodal), dam-UK (Hasse Melin och Christin Borg), herr-UK (Ola Jodal och Viktor Stensson) och administrationsansvarig (Andreas Persson). Gruppen ansvarar för förberedelser inför stafetter. Det långsiktiga arbetet att förbättra klubbens utveckling som stafettklubb kommer tills tränaren är på plats (se nedan) Christin Borg och Ola Jodal att hålla i. UK ansvarar för klubbens kontakt med löpare som ej är bosatta i Göteborgsområdet. För Venla/Jukola kommer Mats Jodal att hålla i det administrativa arbetet.

Klubben arbetar för att under året deltidsanställa en tränare på 60 % med följande arbetsuppgifter:

a)     Ungdomsverksamheten. Stöd till ungdomsträningarna med uppföljning av de äldre ungdomarna, genomgångar med hela gruppen och också mentorstöd till de äldre ungdomar som önskar det.

b)     Juniorverksamheten. Medlem i juniorgruppens ledning. Organisera uppföljning av juniorerna och mentorstöd till dem som önskar.

c)     Seniorgruppen.

·       Hålla ihop och driva en internationell grupp med långsiktigt mål till VM 2019 i Sarpsborg

·       Ansvara för förberedelserna inför de viktiga stafetterna

·       Planera och genomföra träningsdagar på hemmaplan. 

·       Planera och genomföra ett vinterläger om året.

·       Vara sammankallande i träningsgruppen.

Mentorskap för yngre löpare med höga ambitioner.

Individuella tävlingar. Administrationsansvarig: Andreas Persson.

Läger. Administrationsansvarig: Andreas Persson. Ansvarar för resor och logi, samt tillsammans med stafettgrupp och ansvariga för klubbträningarna också för innehållet.

Juniorgrupp. Ansvariga: Ola Wallinder, Johan Axenborg, Anders Höije och Jennie Runesson, med Lina Strand som medhjälpare. Gruppen har det övergripande ansvaret för juniorgruppen och ordnar särskilda junioraktiviteter. Vanligen är träningarna gemensamma med seniorerna.

Individuell uppföljning

Mentorer för fysisk träning. Ansvariga: framförallt Ola Jodal (seniorer), Johan Axenborg (framför allt juniorer) och Christin Borg (team 94). Individuell rådgivning om den fysiska träningen erbjuds alla i junior/seniorgruppen. Den tekniska rådgivningen sker framför allt i teknikgrupperna (se nedan).

Teknikgrupper. Ansvarig: För närvarande oklart. Varje satsande junior och senior erbjuds en mentor. I verksamheten ingår teknikövningar/ uppföljningar. Delar av detta arbete kommer att tas över av tränaren.

Grupputveckling. Målsättning att svetsa samman junior- och senior-gruppen till en väl fungerande grupp. Ansvaret för denna verksamhet ligger på stafettgruppen/tränaren. Under året kommer också träffar i dam- respektive herrgruppen att ske.                            

Löpargrupper.

Elitlöparna som får speciellt stöd indelas i 4 grupper: 1. Internationella löpare. 2. Löpare på väg upp och/eller med internationella ambitioner. 3. Löpare med höga SM-ambitioner och aktuella för förstalag och 4. Juniorer. Mer information finns på intranätet (verksam-hetsplan 2017, e-kommittén). Det är elitkommittén som beslutar om vilka som skall ingå i de olika grupperna. För frågor om bidraget kan löparen vända sig till någon i elitkommittén.

Stödet till grupperna anpassas efter löparnas uppnådda resultat, ambition, mål och ekonomi. Gränserna mellan grupperna skall vara något flytande. Stödet kan bestå av ekonomiskt bidrag, sjukförsäkring, individuellt stöd med teknik- och fysträning, samt läger. Varje löpare skall få skriftligt besked på hennes/hans stöd när hon/han blir berättigad till stöd, samt om det ändras.

Möten

Inför värdetävlingar och viktiga stafetter kommer terränggenomgångar att hållas. Ansvarig för mötena är Tobias Ahnoff och Hasse Melin.

Elitkommittén

Elitkommittén består av Mats Jodal (smk, ekonomi), Christin Borg, Johan Axenborg, Ola Jodal, Fredrik Larsson, Hasse Melin, Andreas Persson, Viktor Stensson, Lina Strand och Ola Wallinder.

UK.               Damer: Hasse Melin och Christin Borg, löparrepresentant Lina Strand.
                     Herrar: Ola Jodal och Viktor Stensson.

Elitkommitténs arbetssätt. Kommitténs möten annonseras i kalendern på hemsidan och i veckobreven och är öppna för intresserade löpare. Vid frågor om stafetter bör löparen vända sig till UK, för frågor om bidrag till någon i elitkommittén och för frågor om juniorverksamheten till Johan Axenborg. Minnesanteckningar från mötena läggs ut på intranätet (e-kommittén)

Representant i GOF's elitkommitté. För närvarande inte klart

 

 

ATM - 121244 -