GMOK’S JUNIOR/SENIORVERKSAMHET 2019
 

 

 

VISION

GMOK ska vara världens mest stimulerande utvecklingsmiljö för tränare och löpare.

Vi har löpare som

·       är drivna och vill utmana och utvecklas

·       vill träna tillsammans och skapa en stark gemenskap och pusha varandra

Vi är en grupp där löparna och ledarna känner stolthet och vill utveckla miljön tillsammans.

Löparna och ledarna jobbar tillsammans för en miljö där vi:

·       anser att normal prestation är bra

·       har en flexibel inställning

·       vågar orientera och fattar egna beslut

·       siktat högt, men där det är okej att misslyckas

Mål 2020

· GMOK skall tillhöra de bästa stafettklubbarna på både dam och herrsidan i de stora stafetterna.

· Vårt andralag, tredjelag osv ska alltid kriga om att bli bästa andralag, tredjelag osv

·  GMOK skall vara bland de tre bästa klubbarna totalt sett i seniorklassen på SM med flest topp-10 placeringar och A-final platser

·  GMOK skall vara en av de bästa klubbarna på att utveckal löpare från 15+ till internationell toppklass

 

Klubbträningar

Måndagar
­
Nattdistans med karta från stugan utan utsatta kontroller. 

Tisdagar
Tempoträningar, vanligen tröskelintervaller på väg, stor stig eller i skogen (OL-intervaller) beroende på årstid. Två gånger om året genomförs testlopp ”(grusåttan-test”). Mat till självkostnadspris serveras efter träningen för 30 kr.

Onsdagar
Löpskolning/styrka i Gamla Lundenskolan (vinterhalvåret), sprintträning under sommarhalvåret.

Torsdagar
Orientering oftast i Göteborgs omgivningar med gemensam avresa, på vintern natt och på sommarhalvåret dag. Ofta utnyttjas GOF’s nattcup eller teknikträningar. 

Lördagar
Dagorientering från stugan, alt. utanför Skatås, med gemensam avresa under icke-säsong (samarbete med GMOK Teknik).

Söndagar
Under icke-tävlingssäsong och lägerfria helger långpass från stugan på karta. 

Gemensamma klubbträningar

Speciella klubbgemensamma arrangemang är ”Gränslösa träningar” 2-3 ggr under året fram till 25-manna. Breddkommittén ordnar regelbundet träningar under året, GMOK teknik, på torsdagar och/eller lördagar. Målgruppen för dessa träningar är i första hand de som vill springa kortare svarta banor, men är gemensamma för hela klubben, dvs de är anpassade för såväl elitlöparen som motionären. Även de träningar som elitkommittén arrangerar har hela klubben som målgrupp och skall kunna anpassas till löpare med olika ambitionsnivåer.

Organisation av träningarna

Övergripande ansvariga

Det övergripande ansvaret för elitkommitténs träningar har träningsgruppen, som leds av Jonas Merz, där övriga medlemmar är Henrik Håkansson, Agnes Spånér och Viktor Runnby. Träningsgruppen tillsammans med representanter från ungdomskommittén, breddkommittén och veterankommittén har ett övergripande ansvar för att klubbens alla träningar samordnas, med målsättningen att de allra flesta klubbmedlemmarna ska kunna delta i klubbens olika träningar. Träningsgruppen ansvarar också för att information om de olika aktiviteterna förmedlas till gruppens medlemmar i veckobreven, samt införs i hemsidans aktivitetskalender.

Speciella träningar

Hemmasamlingar.

12-14/1.         Trollhättan/ Skatås             Ansvarig: Martin Ivarsson
27-28/1          Torslanda/Skatås               Ansvarig: Fredrik Larsson
2-4/3              Uddevalla/Skatås               Ansvarig: Träningsgruppen och arbetsgruppen Lagbygge                            

Uppläggningen kommer vanligen att innehålla en social aktivitet på fredag kväll och träningar på lördag och söndag (dock ej 27-28/1).

Träningsdagar inför 10Mila och Jukola.

GOFs 10Mila-träningar är framför allt i april, varav GMOK ansvarar för en träning (datum ej fastställd)

12/5               Jukolaträning, Tibro                                  Ansvarig: Träningsgruppen & arbetsgruppen Lagbygge
26/5               Jukolaträning, Tibro/Hökensås?               Ansvarig: Träningsgruppen & arbetsgruppen Lagbygge 

GOF’s natt-cup.  Dessa ordnas under höst-vår. Under vintern 2018 blir det 5 st, 19/1 (FOL), 29/1 (SAIK), 8/2 (GMOK), 9/3 (Alehof) och 23/4 (IFK). Höstens nattcuper börjar troligen 5/10 och blir då 5 st.

SM Sport Vintercup (i samarbete med SAIK). Dessa ordnas 9/12-17 (GMOK), 20/1 (SAIK), 29/2 (SAIK) och 10/3 (GMOK). Den sista vintercupen är en sprint ingående i landslagets Göteborgsläger.

Läger

1-4/2                               Halland
                                       Ansvarig: Andreas Persson, Träningsgruppen & arbetsgruppen Lagbygge
V 8                                 Träningsläger Barbate i Spanien
                                       Ansvarig: Mikael Eliasson
16-18/3                           Stockholm, 10Mila
                                       Ansvarig: Träningsgruppen & arbetsgruppen Lagbygge

Stafetter

Då många av vårens stafetter krockar med andra angelägna tävlingar blir det endast två stafetter som klubben springer innan 10Mila:

Kolmårdenkavlen               1/4          (Kolmården)        
Västkuststafetten                7/4         (Göteborg) samtidigt som Ultralång-SM                      
10Mila                                28-29/4  (Nynäshamn)       
Jukola/Venla                       16-17/6  (Lahti)                  
SM-stafetten                       16/9        (Jönköping)         
DM-stafetten                       23/9        
25-manna                            6-7/10           
Smålandskavlen                 27-28/10 (Växjö)

Ansvariga för stafetterna är arbetsgruppen Lagbygge.
För 25-manna ansvarar breddkommittén.

Individuella tävlingar

Nationella tävlingar

DM Natt                              23/3                                    SAIK

SM Ultralång (SL)               7/4                                      Jönköping

Swedish League                13-15/ 4                              Rävetofta (sprint, lång, medel)

SM Natt (SL)                      20/4                                    Jönköping

Swedish League-final         22/4                                    Linköping (jaktstart)

JVM-tester                          26-27/5                               Skåne

Sprint SM + stafett             2-3/6                                   Jönköping

DM Sprint                           5/6                                      Mölndal Outdoor

O-ringen                             22-27/7                               Höga Kusten

DM Lång                             26/8                                    GMOK                                

SM Långdistans                 8-9/9                                    Jönköping

SM Medeldistans                14-15/9                               Jönköping

DM Medel                           22/9                                    Utby IK  

Ansvariga för logistiken för såväl stafetter (förutom Jukola) som individuella tävlingar är Andreas Persson. Målsättningen är att det på alla värdetävlingar ska vara klubbledare med på resan.    

Klubben betalar deltagande i SM-tävlingar för de löpare som bedöms ha möjlighet att nå en finalplats och för deltagande i Swedish League (SL) för dem som springer E1 och i de fall de bedöms att via E2 ha möjlighet att kvalificera sig till E1. Till SL-finalen betalar klubben kostnaderna endast för de deltagare, som har möjlighet att nå topplacering i den sammanlagda resultatlistan.

Internationella tävlingar  

EM                                      6-13/5                                 Schweiz
VM                                      4-11/8                                 Lettland
World Cup                          31/8-2/9                               Norge
                                           4-7/10                                  Tjeckien 

UK’s PRINCIPER

Se separat skrivelse.

Organisation

Organisationen bygger på de områden som framgår av nedanstående bild:

Junior-seniorkommittén

Arbetsuppgifter: budget, långsiktig planering (läger, stafetter, samlingar, löparstöd), bereda rekrytering, uppföljning av året, övergripande ansvar för de olika arbetsgruppernas arbete inklusive tränarens arbete, övergripande ansvar för samverkan och kommunikation med övriga klubben.

Består av följande medlemmar:

Mats Jodal (sammankallande, ekonomi),
Jonas Merz (tränare, träningsgrupp)
Sven Börjeson (UK, dam)
Viktor Stensson (UK herr)
Johan Axenborg (mentorskap)
Ola Jodal (lagbygge)
Ola Wallinder (rekrytering)

Till kommitténs möten kallas även Lina Strand (löparrepresentant), samt Hasse Melin, Christin Borg, Andreas Persson och Fredrik Larsson.

Stödorganisation

Under elitkommittén finns ett flertal arbetsgrupper som skall se till att:

 • alla satsande löpare har tillgång till stöd för sin individuella utveckling samt sjukvård, massage mm.
 • förmåner och förväntningar på respektive löpare inför varje säsong är tydliga (kontrakt/överenskommelser)
 • varje löpare och tränare/mentor erbjuds utbildning i fysisk, teknisk och mental träning

Målsättningen är att framför allt alla i elitgruppen skall vara med i någon arbetsgrupp.


Träningar på individ och gruppnivå

Gruppträningar.

Träningsgruppen är ansvarig för de gruppgemensamma träningarna för seniorer/juniorer och för samordningen av träningarna med övriga klubbmedlemmar. Jonas Merz är sammankallande.

Sprintträningar under våren. Ansvarig: Fredrik Larsson

Löpteknik & styrka, onsdagar, vinterhalvåret. Ansvarig: Elin Carlsson (sammankallande).

Individutveckling med fokus på teknikutveckling.

Mentorgruppen. Alla 15+ löpare skall erbjudas stöd av en tränare och/eller mentor som bollplank och med utvecklingssamtal. Ansvarig: Johan Axenborg (sammankallande).

Gruppen för Teorigenomgångar. Ansvarar för teori/terränggenomgångar för värdetävlingar och stafetter, vanligen på tisdagar efter träningen. Jonas Merz är sammankallande.

Projektgrupp för GMOK’s utvecklingstrappa. Utvecklingstrappan är grunden för kravanalysen av ol-tekniken för löparna från violett till världsklass och skall vara utgångspunkten för mentorernas och löparnas arbete med teknikutveckling. Utvecklingstrappan tas fram av en arbetsgrupp med Ulf Andersson som sammankallande. 

Lagbygge

Målet för gruppen är att utveckla senior/juniorgruppen som lag genom att:

 • genomföra minst 4 träffar med syfte att bygga laget (bla med Rasmus Tornberg).  Ansvarig Christin Borg.
 • genomföra minst 4 sociala aktiveter per år, vanligen i samband med hemmasamlingar/läger. Ansvariga: arbetsgruppen för sociala aktiviteter med Joakim Eliasson som sammankallande.
 • ordna minst ett teknikläger i den aktuella terrängtypen inför varje stor stafett. Ansvariga: Arbetsgruppen lagbygge tillsammans med träningsgruppen.
 • ordna totalt 10 riktade stafetträningar inför de stora stafetterna. Ansvariga: Arbetsgruppen lagbygge tillsammans med träningsgruppen.
 • via teoriförberedelser alltid ge löparna möjlighet att vara väl förberedda på vad som väntar dem. Se teorigenomgångar ovan.
 • Övergripande ansvariga: arbetsgrupp som leds av Ola Jodal och Christin Borg. Övriga medlemmar är Sven Börjesson, Viktor Stensson.

Juniorverksamheten. Målsättningen är att få så många som möjligt att fortsätta med orienteringsverksamhet både som löpare och/eller som unga ledare. I arbetet ingår också att inventera behov av mentorer i gruppen. Arbetet inriktas framför allt på sociala aktiviteter. Ansvariga: Johanna Wallinder, Jennie Runesson och Christina Halvarsson.

Rekrytering

Arbetsuppgifter:

 • Behovsanalys damer/herrar, kontakt med aktuella löpare, klubbens erbjudande, nivåer, jobbnätverk, Seniora ledare

Ansvariga: Ola Wallinder och Viktor Stensson samt Jonas Merz och Lina Strand.

Internationell grupp

Löpare som satsar på internationella mästerskap ska erbjudas mästerskaps-förberedande läger och kontinuerligt erfarenhetsutbyte. Ansvarig. Jonas Merz.

Resursgrupp

Uppgift: ta fram personer som kan hjälpa till med att lägga banor, att sätta ut/ta in kontroller, att vara ledare för stafetter/värdetävlingar, rekrytering av mentorer, logistikstöd.
Ansvarig: Mats Jodal.

Logistik

Ha hand om logistiken för läger stafetter och värdetävlingar.
Ansvarig: Andreas Persson.

Klubbtränare.

Från 1/1 2018 är Jonas Merz deltidsanställd tränare på 20%. Hans huvuduppgift är att jobba med teknikutveckling för löparna i GMOK.

Målgruppen är från äldre ungdomar till VM-löpare. Tillsammans med klubbens ideella krafter skall han ge löparna bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och bidra till att GMOK fortsätter öka kvaliteten i kärnverksamheten.

Tränaransvar – gruppnivå

 • Bygga upp ett system som klubben på ett effektivt sätt kan använda för teknikanalys
 • Stötta hela junior/seniorgruppen med teknikanalys och förbättra löparnas möjlighet att analysera och utveckla sin orienteringsteknik
 • Stötta ungdomarna och ungdomsledarna med teknikutveckling och

koordinera närvaro av elitlöpare på ungdomsträningarna

 • Vara en god förebild och vara närvarande i dagliga verksamheten

Tränaransvar – individnivå

 • Stötta den internationella gruppen och deras mentorer med individuell teknikanalys och tekniska mästerskapsförberedelser

Ansvar - utveckling

 • Utveckla kvaliteten på teknikträningar tillsammans med ledare och löpare

Administrativt ansvar

 • Ytterst ansvarig för att kalendern på gmok.se är uppdaterad avseende träningar och läger
 • Information på hemsidan från tränaren till alla medlemmar 3-4 gånger per år

Klubbens åtagande:

 • Ansvara för att de olika löpargrupperna (ungdomar, juniorer, elit) har stöd av kommittéer i GMOK med ideella krafter
 • Ansvara för att det finns en resursgrupp för att lägga banor, sätta ut/ta in kontroller, arrangera träningar, hjälpa till på läger etc. som stöd till huvudtränaren
 • Ansvara för att det finns personer som vill vara mentorer/coacher för

+15/junior/seniorgruppen

 • GMOK ska vara flexibla i tidsupplägg och planering så att det passar huvudtränarens övriga aktiviteter

Rapporterar till

 • Junior-seniorkommittén

UK

Dam-UK Sven Börjesson tillsammans med Christin Borg och Lina Strand (löparrepresentant)

Herr-UK Viktor Stensson tillsammans med Ola Jodal, samt Martin Ahlberger och Jonas Merz (löparrepresentanter)

Löpargrupper.

Elitlöparna som får speciellt stöd indelas i 4 grupper: 1. Internationella löpare. 2. Löpare på väg upp och/eller med internationella ambitioner. 3. Löpare med höga SM-ambitioner och aktuella för förstalag och 4, Juniorer. Mer information finns på intranätet (verksamhetsplan 2018, Junior-seniorkommittén). Det är Junior-seniorkommittén som beslutar om vilka som skall ingå i de olika grupperna. För frågor om bidraget kan löparen vända sig till någon i kommittén.

 

Stödet till grupperna anpassas efter löparnas uppnådda resultat, ambition, mål och ekonomi. Gränserna mellan grupperna skall vara något flytande. Stödet kan bestå av ekonomiskt bidrag, sjukförsäkring, individuellt stöd med teknik- och fysträning och läger. Varje löpare får genom kontrakt besked om hennes/hans stöd när hon/han blir berättigad till stöd.

Representant i GOF's elitkommitté. Måns Östman.

 

 

ATM - 121244 -