Information om Göteborg-Majornas kartor

Göteborg-Majorna OK har flera aktuella kartor i Göteborgs närhet.
På översiktsbilden nedan ser du vart de olika kartorna är belägna i Göteborg.
 

1. Änggårdsbergen (2009)

Område med vildmarkskaraktär endast ett stenkast från Göteborgs centrum.

 2. Hjällbo-Angered (1995)

Med lärjeåns vackra dalgång.

3. Björnåsberget (2010)

Vildmarksterräng med tekniskt krävande orientering.

4. Getryggen (2006)

Del av O-ringenkartan 2004. Kuperat - inget för den dåligt tränade.
 

Köpa kartor

Vill du köpa några av våra kartor så kontaktar du Sune Mentor. E-post:sune.mentor@norconsult.com ,
telefon: 031-507157.
ATM - 121244 -