Kontaktpersoner

Sara Holmdell
073-907 29 77
sara.holmdell@outlook.com

Frida Wallström
070-261 49 00
frida.wallstrom@dentsply.com

Desiré Rex
070-673 26 02
goggie@hotmail.com

Björn Borg
0706-54 17 06
bamseborg@yahoo.se

 

ATM - 121244 -