Tekniska kommitén

Protokoll från våra möten finns att läsa, när du är inloggad på hemsidan, under Intranät/hantera dokument/tekniska komittén/aktuelt år

Mötesprotokoll TK nr 1, 2013.pdf
Mötesprotokoll TK nr 2, 2013.pdf
Mötesprotokoll TK nr 3, 2013.pdf
Mötesprotokoll TK nr 4, 2013.pdf
Mötesprotokoll TK nr 5, 2013.pdf
Mötesprotokoll TK 1 2014-01-21.pdf
Mötesprotokoll TK 2 2014-03-25.pdf
Mötesprotokoll TK 3 2014-06-16.pdf
Mötesprotokoll TK 20140902.doc
Mötesprotokoll TK 20141112.pdf
Mötesprotokoll TK 20141209.pdf
Mötesprotokoll TK 20150127.pdf

 

Ansvarsområde
Namn/Telefon

Kontaktperson
&
Tävling

Frida Nero
0733-627713
frida.nero@gmail.com

Mark & Vilt

 

  Ingvar Larsson
0705-564224 
Kartor
Sune Mentor
031-883474

 
 

Viktor Runnby
0708-738484

 

Vakant

  Vakant

Banläggarlista,2012-02-22.xls

Historik TL och BL.doc

Checklista KM.pdf

 

ATM - 121244 -