Tekniska kommittén

Tekniska kommittén kommer under 2017 att ha 6-7 möten.

Kommitténs möten kan ses som kompetensutveckling och rapporteras till SISU som cirklar.

Mål för tekniska kommittén

·        Utveckla tävlingsarrangemang av god kvalité, i god tid utse tävlingsområden och ansvariga.

·        Engagera och uppmuntra många medlemmar, både erfarna och yngre, i arbetet med arrangemang. Ansvara för att stöd ges åt ansvariga genom möten, skriftliga handledningar och utbildning.

·        Fastställa en långtidsplanering för arrangemang, ansvariga och kartförnyelse.

·        För klubbens kartor: ha god kontakt med markägare och jakträttsinnehavare, samt svara för kontakter med länsstyrelsen.

Att få en jämn fördelning av åldrar och kön i arbetet med planering och genomförande av arrangemang och ansvarstagande.

Intern organisation

Kommittén kommer under 2017 att envetet fortsätta försöka förenkla arrangemangen, med bra checklistor och liknande stöddokument. Under 2017 planeras utbildningar inom tävlingsadministration, så att fler har möjlighet att ta sig an sådana uppgifter.

Arrangemang

TK står för klubbens tävlingsplanering, att ta fram tävlingsområde, välja arena, tillsätta huvudfunktionärer, vanligen tävlingsledare och banläggare, sköta inledande markägar- och viltkontakter mm. Dessutom ansöka om tävlingarna i Eventor.

Planerat 2017

Natt-DM
Natt-DM arrangeras den 29 mars vid Vättleskolan. Kristoffer Sideby är Tävlingsledare för detta.

Sprintcup

Vid tre tillfällen i vår planerar GMOK att arrangera en sprintcup. Elitkommittén tillsätter funktionärer. Detta sker alltså utanför TK’s arbete.

10Mila

Klubben har åtagit sig ett stort ansvar vid 10Mila 2017 och de flesta klubbmedlemmar kommer att vara involverade i detta arrangemang. Detta sker dock utanför Tekniskas ordinarie planering.

Höstmedel

22 oktober i samarbete med IFK Göteborgs höstbudkavle dagen innan. Arenan är planerad till Härlanda Tjärn.

KM

Från och med 2016 arrangeras endast ett KM-medeldistans. Ansvarig åldersgrupp är D45/50. Datum kommer att bestämmas under våren. Tekniska försöker i största möjliga mån att anpassa KM till övriga kommittéers evenemang.

Disciplin        Datum                       Arrangör

Medel:             15 aug                           D45/D50

Ekonomi

TK’s budget framgår av separat budgetplan. Tävlingar ingår inte i Tekniskas budget. 

Utbildning

Sker numera huvudsakligen inom GOF's samarbete med Västergötland. Varje år arrangeras en utbildningshelg i slutet av januari med många olika typer av kurser.   

Kartor

För 2017 planeras arbete med nedanstående kartor.

Hjällbo-Angered - Fortsatt utökning, fler skolkartor.

Majorna – Ny sprintkarta.

 

Kommitténs organisation

Se klubbens gemensamma organisation 

OM GMOK-> Organisation-> Kommitteer (man måste vara inloggad för att se hela organisationen)

ATM - 121244 -