2 Kommentarer

  1. Eftersom motioner ska inlämnas senast 21 dagar före årsmötet bör till kommande år information om dag för årsmöte och information om möjlighet att lämna motioner publiceras tidigare än 21 dagar före årsmötet!

    1. Hej Mats!
      Du har rätt, men info dag för Årsmöte har funnits i kalendern på den gamla hemsidan sedan 8/12 och detta flyttades över vid hemsidesbytet 17/1/Ing-Marie

Comments are closed.