5 Kommentarer

  1. Björn prenumererade på funktionen som tekniskt ansvarig på intensivkursen de första åren då vi körde vår träningstävling med sportident på söndagen. Varje gång det var dags för en ny kursomgång och jag via mail frågade Björn om kan kunde och ville ställa upp igen fick jag alltid samma enstaviga svar: “Noterat” – och sen var det inte mer med det. Han skötte hela ruljansen från kontroller och enheter till resultatfunktionen.

    Tack Björn för ditt värdefulla bidrag och choserfria inställning till att verka för att inviga nya människor till orienteringssporten.

  2. Tråkiga nyheter, beklagar sorgen.
    Även å OLGYs vägnar har Björn (gnm IP Skogen) ställt upp och fixat SI m.m. Tack för allt.

Comments are closed.